Hledat
Menu

Odstoupení od kupní smlouvy

Internetový obchod: www.artalo.cz

Prodávající:

podnikatele/obchodní společnosti: Artalo design s.r.o.
se sídlem Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika
korespondenční adresa: Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, Česká republika
identifikační číslo: 10888560
zapsané v OR: Spisová značka: C 85967 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
adresa elektronické pošty: info@artalo.cz

Kupující – odesílatel

Jméno a příjmení

 

Bydliště

 

Číslo účtu pro vrácení platby

 

Kontakt - e-mail, tel. číslo pro komunikaci

 

Identifikace objednávky / kupní smlouvy

Datum objednávky

 

Číslo objednávky / faktury

 

Datum dodání/vyzvednutí

 

Požadovaná cena zboží a dopravy k vrácení

 

Název zboží a hodnota

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání částky za kupní cenu a dopravu v uvedené výši na můj výše uvedený účet nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………… dne ……….

 

Přílohy: Doklad o koupi

……………………………………………………….

(podpis spotřebitele)

Nahoru